ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Breaking news
Invitation to attend seminar on Measures to Maintain Survivability of Gems and Jewelry Business on Wednesday, August 21, 2019 during 13.00 hrs. at TGJTA / Invitation to participate in the India International Jewellery Show 2019 inquire for additional information at Tel: 02-1054470 # 183, please contact to Mr.Piyapong  /  Invitation to participate in the China International Jewellery Fair 2019 inquire for additional information at Tel: 02-1054470 # 181, 182, 183 KhunNam-aoi, Patima and Piyapong FAQ

Q

ซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์

A

ซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์โดยซื้อสินค้าจากร้านค้าแห่งเดียวกันในแต่ละวันมูลค่า 2,000 บาท

Q

ซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์

A

ซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์โดยซื้อสินค้าจากร้านค้าแห่งเดียวกันในแต่ละวันมูลค่า 2,000 บาท

More Detail http://www.thaigemjewelry.or.th/

Address

Thai Gem and Jewelry Traders Association 919/616 Jewelry Trade Center, 52md Floor, Silom Rd., Bangkok 10500

Contact

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th